Kristne møder og arrangementer

Er du interesseret i at modtage mail om vores arrangementer?

Kontakt os venligst på famottesen@hotmail.com

 

”VESTER  KRINGEL”

Kettrupvej 80, Grønhøj

9480 Løkken – 98292380                                             Efterår 2015.

Mail:famottesen@hotmail.com

 

 

Kære Alle

Lørdag den 7. november kl. 14.00 – 22.00

Kommer Lene og David Hansen – AMC – til ”Vester Kringel”. Vi ser frem til, hvad Helligånden har lagt på deres hjerte.

Tag din nabo med

 

                 ”Hellig Grund – helligt nærvær – et kald til Guds nærvær”

 

Program:

Kl. 14.00   Ankomst og kaffe

Kl. 15.00  Første møde.

Kl. 17.30   Aftensmad

Kl. 19.00  Andet møde. Afsluttes med forbøn

Kl. 21.00    Aftenkaffe og almindeligt samvær

 

Betaling for deltagelse:

75 kroner for eftermiddagskaffe, aftenkaffe samt aftensmad

Ved møderne vil der blive optaget en kollekt.

 

Tilmelding – senest den 4.11. til famottesen@hotmail.com eller tlf. 21670075 Hugo/22562972 Inger

 

Arrangører er: ”Vester Kringel”- gruppen og Løkken-Aglow

 

Præsentation:

AMC er en selvstændig, evangelisk, karismatisk kristen menighed. AMC bygger på følgende bibelske sandheder: 1) Bibelen – som Guds levende, inspirerende ord og øverste autoritet for sandhed og lære. 2) Den treenige Gud – en sand, kærlig, evig, treenig Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. 3) Jesus, Guds Søn – på vor Herre Jesu Kristi Guddommelighed, på hans fødsel af en jomfru, på hans syndfrie liv, på hans mirakler, på hans stedfortrædende og forsonende død, på hans legemelige opstandelse, på hans Himmelfart til Faderens Højre hånd, at han kommer igen for at samle alle sine hellige til sig i himlen, på hans personlige fremtidige genkomst til jorden for at råde og regere i 1000 år. ( citater fra AMC`s hjemmeside )            

Næste arrangement:

D. 11.-13.3 2016. På vej mod en forsonet menneskehed. Christfullness retræte ved Ole Skjerbæk Madsen. Pris 800 kr.

D. 17.- 18. og 19. juni 2016. Minikonference med  David Elms - ICEJ, England. Undervisning omkring Israel som nation og Guds nærvær.